ලිංගය කුඩා අයට ලිංගික ඉරියව් අටක්

Oct 13, 2016
small-penis

යහපත් ලිංගික චර්යාව සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවියක නිසැක අංගයක් වෙයි. එමනිසා කුඩා ලිංගයන් සහිත සියලුම පුරුෂයින්ට සහ කුඩා ලිංගයන් ඇති පුරුෂයින් තෝරාගෙන සිටින ස්ත්‍රීන්ට මෙම ලිපිය ඉතාම වැදගත් වනු ඇත. ඔබගේ ලිංගික දිවිය වඩා තෘප්තිමත්ව සහ ක්‍රියාශීලිව පවත්වාගෙන යාමට වැදගත් ලිංගික ඉරියව් අටක් මෙම ලිපියෙහි අන්තර්ගත වෙයි. පහසුවෙන් අත්හදා බැලිය හැකි පහත ලිංගික ඉරියව් අට ඔබගේ ඒකාකාරී ලිංගික දිවියට සහනයක් වනු නොඅනුමානය.

සුනඛ

1

සුනඛ ඉරියව්ව භාවිතා කිරීමට පුරුෂයාට පහසු වන පරිදි ඔබගේ හිස කොට්ටය මත තබාගන්න. පස්ස උස්සා ඉදිරියට නැමෙන්න.

දඩයම

2

සුනඛ ඉරියව්වට සමාන දඩයම් ඉරියව්ව භාවිතා කිරීමට දෙදෙනාම දණ ගසාගෙන සිටින්න. සිරුර ඉදිරියට නමා පුරුෂයාට පසුපසින් ඇතුලුවීම පහසු කරන්න.

ගොපලු දැරිය

3

ගොපලු දැරිය ඉරියව්ව භාවිතා කිරීමට වැතිර සිටින පුරුෂයාට පසුපස හරවන්න. අභ්‍යන්තරයටම යන්න. කිහිපවරක් සුරාන්තයට පිවිස රසවිදින්න.

කතිරය

4

ගොපලු දැරියට සමාන කතිර ඉරයව්ව භාවිතා කිරීමට කතිරයක හැඩයට දෙපා දිග හැර වැතිරෙන්න. පුරුෂ ලිංගය යෝනියට ඇතුළු කරගන්න.

නිවන

5

නිවන ඉරියව්ව භාවිතා කිරීමට ඇද මත වැතිරී ඔබගේ දෙපා ලං කර තද කරගන්න. පුරුෂ ලිංගයෙහි උපරිම සතුට විදින්න.

රූටන

6

නිවන ඉරියව්ව ආකාරයටම දෙපා ලං කර පුරුෂ ලිංගය ඇතුළු කරගන්න. ඇතිල්ලීමෙන් සුරාන්තය ලබන්න.

උණබට පැලීම

7

උණබට පැලීම ඉරියව්ව භාවිතා කිරීමට එක් කකුලක් පුරුෂයාගේ උරහිසට තබන්න. ඉතිරි සියල්ල ඔහු කරයි.

රාජාලියා

8

රාජාලියා ඉරියව්ව භාවිතා කිරීමට දෙපා ඉහළට ඔසවන්න. පුරුෂ ලිංගය ගැඹුරටම යන පරිදි දෙපා විහිදවන්න.

මුලාශ්‍ර‍ය ලතිනා වෙබ් අඩවිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About The Author

Related posts

JOIN WITH US

SOORIYA, RANAWAKA GARDEN, PANNIPITIYA

+94 0113 173 486

lakjanahanda@gmail.com