සංවර්ධනය සදහා වු ඒජන්සිය ගැන දූෂණ විරෝධීන් කරුණු විමසයි.

Jan 27, 2017
UlapaneS4

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය මඟින් සංවර්ධනය සදහා වු ඒජන්සිය නමින් නාමික ආයතනයක් පිහිටුවා පහසුකම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසමින් දූෂණ විරෝධී පෙරමුණේ සභාපති පූජ්‍ය උලපනේ සුමංගල හිමියන් විසින් එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය වෙත ලිපියක් යවා අැත.

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ සංවර්ධනය සදහා වු ඒජන්සිය නමින් වන ආයතනයක් ලෝක වෙළෙද මධ්‍යස්ථානයේ බටහිර කුළුණේ විසිපස් වන මහලේ පවත්වාගෙන යන බවත් එය නීත්‍යානුකුලව ස්ථාපනය වු ආයතනයක් නොවන අතර එහි කාර්ය මණ්ඩලයද නිල වශයෙන් අනුමත කොට නොමැත.

අමාත්‍යාංශයේ නිල ගණන්දීමේ නිලධාරියා ලෙස මේ වනවිට පළාත් සභා අටක් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද සිහින ආයතනයකට ඔබ ගොඩනැගිලි, විදුලිය, ජලය හා වෙනත් පහසුකම් ද, මානව සම්පත් ද ලබා දී ඇත්තේ කුමන පදනමකින්ද යන්න පැහැදිලි කරන මෙන් පූජ්‍ය උලපනේ සුමංගල හිමියන් අමත්‍යාංශ ලේකම්වරියගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

මේ වනවිට දෛනික පදනමින් මංගල යාපා නම් මහත්මයෙකු අමාත්‍යාංශයේ රැස්වීම් සදහා සහභාගි කරවා ගනිමින් සිටින අතර ඔහු එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරියගේ ආරාධනයෙන් රැස්වීම් සදහා සහභාගීවන්නේ කුමන අධිකාරියක් යටතේද, ඔහු අමාත්‍යාංශය යටතේ දරණ නිලය කුමක්ද යන්නත් දැනුවත් කරන මෙන් එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About The Author

Related posts

JOIN WITH US

SOORIYA, RANAWAKA GARDEN, PANNIPITIYA

+94 0113 173 486

lakjanahanda@gmail.com